Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Конституционное право; Конституционное право зарубежных стран
Учебники по Конституционному праву
Учебники Украины по Конституционному праву

Источник № 315:

Опорний конспект з курсу “Конституційне право України”. Киев, 2000 год 29с.


Cодержание источника:
Стр.
§ 1. Конституційне право – провідна галузь права України. 3
§ 2. Поняття і предмет конституційного права України. 3
§ 3. Роль конституційного права України в системі права України. 3
§ 4. Основні принципи та система конституційного права України. 4
§ 5. Поняття і система інститутів конституційного права України. 4
§ 6. Конституційно-правові норми, їх особливості та види. 4
§ 7. Порядок реалізації конституційно-правових норм. 5
§ 8. Поняття і види конституційно-правових відносин. 5
§ 9. Суб’єкти і об’єкти конституційних відносин. 6
§ 10. Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин. 6
§ 11. Структура конституційно-правових норм. 6
§ 12. Поняття і види джерел конституційного права. 6
§ 13. Види джерел конституційного права України. 7
§ 14. Конституція України – основне джерело конституційного права України. 7
§ 15. Загальна характеристика і основні риси Конституції України. 7
§ 16. Поняття, види і роль закону в системі джерел конституційного права України. 7
§ 17. Порядок прийняття законів. 8
§ 18. Стадії законодавчого процесу. 8
§ 19. Значення і юридична сила конституційних і звичайних законів. 8
§ 20. Суть конституціоналізму. 8
§ 21. Суть фактичної та юридичної конституції. 8
§ 22. Історія розвитку Конституції України. 9
§ 23. Значення та характеристика Конституції П. Орлика. 9
§ 24. Основні положення Конституції України. 9
§ 25. Поняття і принципи конституційного устрою України. 9
§ 26. Поняття і властивості державного суверенітету України. 10
§ 27. Суверенітет і принципи держави України. 10
§ 28. Організація державної влади в Україні. 10
§ 29. Розподіл державної влади. 10
§ 30. Суть і зміст народовладдя в Україні. 11
§ 31. Форми здійснення прямого народовладдя в Україні. 11
§ 32. Поняття і форми представницької демократії. 11
§ 33. Правові гарантії здійснення народовладдя. 11
§ 34. Поняття, принципи і зміст правового статусу особи. 11
§ 35. Поняття громадянства і засоби його набуття. 12
§ 36. Інститут громадянства в Українській державі. Порядок набуття і припинення громадянства України. 12
§ 37. Класифікація прав і свобод громадян. 12
§ 38. Політичні права і свобода громадян України. 13
§ 39. Соціально-економічні та інші права громадян України. 13
§ 40. Система обов’язків громадян України. 13
§ 41. Гарантії здійснення прав і свобод громадян України. 13
§ 40. Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи. 13
§ 41. Права і обов’язки іноземців в Україні. 14
§ 42. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав. 14
§ 43. Поняття категорії осіб без громадянства. Права і обов’язки осіб без громадянства. 14
§ 44. Поняття національного режиму. 14
§ 45. Поняття права притулку. 14
§ 46. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави. 14
§ 47. Правове регулювання підприємницької діяльності. 15
§ 48. Поняття, форма і принципи державного устрою України. 15
§ 49. Державно-правові ознаки України як держави. 16
§ 50. Поняття суверенітету держави України. 16
§ 51. Поняття і зміст компетенції держави України. 16
§ 52. Поняття і значення адміністративно-територіального поділу держави. 16
§ 53. Основні принципи адміністративно-територіального поділу України. 17
§ 54. Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні. 17
§ 55. Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України. 17
§ 56. Державні символи України. 17
§ 57. Поняття, ознаки і система органів Української держави. 17
§ 58. Верховна Рада України в системі органів Української держави. 18
§ 59. Порядок утворення Верховної Ради та її компетенція. 18
§ 60. Постійні комісії Верховної Ради України. 18
§ 61. Правовий статус Президента України. 18
§ 62. Президент України – найвища посадова особа держави і глава виконавчої влади. 19
§ 63. Кабінет Міністрів України – орган державної виконавчої влади. 19
§ 64. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України. 19
§ 65. Компетенція Кабінету Міністрів України. 20
§ 66. Правоохоронні органи в системі органів Української держави. 20
§ 67. Поняття і суть виборчого права і виборчої системи. 20
§ 68. Демократизм виборчої системи в Україні. 20
§ 69. Основні принципи виборчої системи в Україні. 20
§ 70. Порядок організації та проведення виборів. 21
§ 71. Гарантії здійснення виборчого права. 21
§ 72. Поняття і види референдумів. 21
§ 73. Принципи участі громадян у референдумах. 21
§ 74. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів. 22
§ 75. Депутати – повноважні представники народу в Радах народних депутатів. 22
§ 76. Повноваження депутатів. 22
§ 77. Права депутатів. 23
§ 78. Обов’язки депутатів. 23
§ 79. Основні гарантії депутатської діяльності. 23
§ 80. Депутатський запит і депутатське звернення. 23
§ 81. Місцеві органи влади і самоуправління в системі органів держави, їх роль і значення. 23
§ 82. Основні принципи утворення місцевих органів влади. Терміни повноважень. 24
§ 83. Система і компетенція місцевих Рад народних депутатів. 24
§ 84. Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад. 24
§ 85. Конституційний Суд України, його повноваження і роль у системі органів держави. 25
§ 86. Органи правосуддя в Україні. 25
§ 87. Діяльність депутатів у Раді та її органах. 25
§ 88. Організація роботи Верховної Ради України. 25
§ 89. Правовий статус Автономної Республіки Крим. 26
§ 90. Конституційне регулювання економічних відносин. 26

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net