Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Трудовое право
Учебники
Трудовое право Украины

Источник № 6038:

Опорний конспект з курсу “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ” 35с.


Cодержание источника:
Стр.
Опорний конспект з курсу “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ” 1
Трудове право як одна із галузей права України. 1
Предмет і система науки трудового права. 1
Методи трудового права. 2
Функції трудового права. 2
Принципи трудового права України. 2
Джерела трудового права. 3
Локальні норми трудового права. 3
Співвідношення принципів і норм трудового права. 3
Законодавство України про працю. 4
Конституція України як основне джерело трудового права нашої держави. 4
Міжнародні угоди України в сфері регулювання праці як джерело трудового права 5
Кодекс законів про працю України як джерело трудового права нашої держави. 5
Трудові правовідносини та похідні від них правовідносини. 6
Суб’єкти трудових правовідносин. 6
Власник підприємства, установи, організацій як суб’єкт трудового права. 6
Обов’язки власника або уповноваженого ним органу за законодавством України. 7
Уповноважені власниками підприємств, установ, організацій органи як суб’єкти трудового права. 7
Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. 8
Правовий статус громадянина як суб’єкта трудового права. 9
Роль МОП у розвитку трудового права України. 11
Структура МОП 11
Трудовий договір. 11
Види трудового договору. 12
Форми трудового договору. 12
Контракт як особлива форма трудового договору. 12
Підстави і порядок укладення трудового договору. 12
Підстави припинення трудового договору. 13
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 13
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 14
Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників. 14
Розрахунки при звільненні з роботи. 15
Колективний договір. 15
Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 16
Закон України “Про колективні договори /угоди/”. 16
З У Про колективні договори і угоди ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 36, ст.361 ) 16
Укладення колективних договорів /угод/. 17
Вирішення спорів при укладенні колективних договорів /угод/. 17
Робочий час та його правове регулювання. 18
Робочий час – правове регулювання - Розділ 4й Кодексу 18
Поряд із цим в наступних статтях встановлюються обмеження щодо тривалості робочого часу, надурочних робіт, роботи в святкові дні і т.д. 18
Неповний робочий час. 18
Скорочена тривалість робочого часу. 18
Надурочні роботи. 19
Час відпочинку і його правове регулювання. 19
Поняття і види відпусток. 20
Щорічні відпустки. 20
Щорічна основна оплачувана відпустка. 20
Додаткові відпустки. 20
Обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку. 21
Особливості правового регулювання праці жінок. 21
Цілий 7й розділ Кодексу 21
Особливості правового регулювання праці молоді. 22
8й розділ Кодексу 22
Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. 23
Правове регулювання праці неповнолітніх. 24
Органи, які розглядають трудові спори. 24
Розгляд індивідуальних трудових спорів комісією по трудових спорах. 24
Порядок прийняття рішень комісій по трудових спорах. 25
Трудові спори, які підлягають безпосередньому розгляду в районних (міських) судах. 25
Права професійних спілок. 26
Додаткові гарантії для виборних профспілкових працівників, членів рад /правлінь/ підприємств і рад трудових колективів. 26
Випробування при прийнятті на роботу. 27
Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників. 27
Повна матеріальна відповідальність працівників. 28
Обмежена матеріальна відповідальність працівників. 28
Охорона праці. 28
Правила про відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. 29
Гарантії і компенсації. 29
Нормування праці . 30
Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. 30

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net