Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Прокуратура
Учебники
Учебники Украины
Прокурорская система Украины в условиях демократического общества

Источник № 668:

Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: (Косюта М. В.) Монографія. — Одеса: Юридична література, 2002. - 321 с.


Cодержание источника:
Стр.
Вступ 6
Розділ 1 РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК СУБ'ЄКТА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ВЛАДИ 9
1.1. Система гілок влади в правовій державі 9
1.2. Місце прокуратури в системі поділу влади 17
Розділ 2 СПІВВІДНОШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР 42
2.1. Відносини між прокуратурою і главою держави та найвищим представницьким органом України 42
2.2. Відносини між прокуратурою і органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування 56
2.3. Відносини між прокуратурою і судами загальної юрисдикції та господарськими судами 78
2.4. Відносини між прокуратурою і Конституційним Судом України 99
2.5. Відносини між прокуратурою і Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 108
Розділ З ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 118
3.1. Багатофункціональність — основа правового статусу прокуратури України 118
3.2. Основні напрямки вдосконалення правового регулювання і реалізації функцій прокуратури 153
3.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду 153
3.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів 163
3.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян 172
3.2.4. Актуальні проблеми підтримання прокурором державного обвинувачення в суді 181
3.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представницької функції прокуратури 194
Розділ 4 ПРИНЦИПИ ПРОКУРОРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 203
4.1. Поняття, значення і види принципів організації і діяльності прокуратури 203
4.2. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України 215
4.2.1. Значення та взаємозв'язок єдності й централізації і організації та діяльності прокуратури 215
4.2.2. Основні риси єдності прокурорської системи 218
4.2.3. Основні риси централізації прокурорської системи 228
4.2.4. Елементи колегіальності в прокуратурі в умовах дії принципу єдності й централізації прокурорської системи 240
4.3. Принцип незалежності прокуратури та гарантії його реалізації 247
4.3.1. Роль принципу незалежностіу функціонуванні прокурорської системи 247
4.3.2. Межі незалежності прокуратури України в її відносинах з іншими органами публічної влади 251
4.3.3. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів 258
4.3.4. Особисті та соціально-економічні гарантії незалежності працівників прокуратури 264
4.4. Законність як принцип прокурорської системи 271
4.4.1. Роль принципу законності у функціонуванні органів прокуратури 271
4.4.2. Нормативно-правові і організаційні умови реалізації принципу законності в діяльності прокуратури 276
4.4.3. Порушення законності в діяльності прокуратури: їх причини і шляхи подолання 292
4.5. Значення гласності та особливості застосування цього принципу в діяльності прокуратури 306
Література 321

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net