Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Экономическая электронная библиотека
Экономическая теория
Учебники

Источник № 6743:

Основи економічної теорії 449 с.


Cодержание источника:
Стр.
І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 5
1. Предмет і функції економічної теорії 6
2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів 17
II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 20
3. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність 21
4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації 33
5. Економічна система суспільства і власність 37
6. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу 51
7. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку 51
8. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного 62
9. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку 67
III. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 77
10. Сутність і генезис товарного виробництва. Товар і його властивості 78
11. Гроші як економічна категорія 85
12. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва 94
13. Ринкове господарство і його основні суб'єкти 104
14. Сучасний ринок, його структура і функції 110
15. Конкуренція і монополія в ринковій системі 115
IV. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ 125
16. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації 127
17. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення 131
18. Витрати виробництва і прибуток 142
19. Капітал і підприємництво 150
20. Підприємство в умовах ринкового господарювання 165
21. Теоретичні основи економіки домогосподарства 175
V. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ 180
23. Макроекономічний рівень господарювання і система націо-нальних рахунків 183
24. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва 193
25. Зайнятість і безробіття. Принципи функціонування та тенденції розвитку ринку робочої сили 203
26. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки 220
27. Фінансово-грошова система 233
28. Система розподілу доходів 257
VI. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ 265
29. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються 270
30. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкових відносин 283
VII. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 290
31. Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку 297
32. Традиційні та стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс 319
33. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство 346
34. Економічні аспекти глобальних проблем 354
VIII. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 351
35. Економічна теорія як підґрунтя економічної політики 359
36. Економічна роль держави 371
37. Політика державного регулювання економіки 380
38. Податково-бюджетна політика держави 403
39. Кредитно-грошова політика держави 411
40. Інноваційна політика держави 415
41. Особливості сучасної економічної політики в Україні 426
43. Перша класична ситуація як розквіт політичної економії 431
44. Друга класична ситуація: епоха мікроекономічної 438
45. Кейнсіансько-неокласичний синтез - визначальна характеристика третьої класичної ситуації 445
46. Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії. 449

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net