Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Трудовое право
Учебники
Трудовое право Украины

Источник № 851:

Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 246 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 3
Робоча програма курсу "Трудове право України" 7
Вступ до трудового права України 18
Розділ І. Загальна частина 19
Тема 1. Предмет, метод і система трудового права 23
План практичних занять 23
Методичні вказівки 23
Тестові завдання
Теоретичний колоквіум 31
Задачі 33
Нормативні акти і література 34
Тема 2. Джерела трудового права 37
План практичних занять 37
Методичні вказівки 38
Завдання 46
Тестове завдання 46
Нормативні акти і література 48
Тема 3. Основні принципи трудового права 51
План практичних занять 51
Методичні вказівки 51
Завдання 56
Нормативні акти і література 56
Тема 4. Суб'єкти трудового права 58
План практичних занять 58
Методичні вказівки 58
Нормативні акти і література 61
Тема 5. Трудові колективи та їх повноваження 63
План практичних занять 63
Методичні вказівки 63
Задачі 65
Нормативні акти і література 67
Тема 6. Права профспілок у сфері трудових відносин 68
План практичних занять 68
Методичні вказівки 68
Задачі 71
Нормативні акти і література 73
Тема 7. Правовідносини в сфері трудового права 74
План практичних занять 74
Методичні вказівки 74
Задачі 78
Тестові завдання 81
Нормативні акти і література 83
Тема 8. Колективні договори і угоди 85
План практичних занять 85
Методичні вказівки 85
Задачі та завдання 91
Нормативні акти і література 97
Розділ II. Особлива частина 98
Тема 9. Основи правового регулювання зайнятості населення і працевлаштування 99
План практичних занять 99
Методичні вказівки 99
Задачі 108
Нормативні акти і література 110
Тема 10. Трудовий договір 113
Заняття 1. Укладення трудового договору 113
План практичних занять 113
Методичні вказівки 114
Задачі 117
Заняття 2. Зміна трудового договору 120
План практичних занять 120
Методичні вказівки 120
Задачі 126
Заняття 3. Припинення трудового договору 128
План практичних занять 128
Методичні вказівки 129
Задачі 132
Тестові завдання до теми "Трудовий договір" 139
Нормативні акти і література 140
Тема 11. Робочий час і час відпочинку 145
План практичних занять 145
Методичні вказівки 145
Задачі 149
Нормативні акти і література 154
Тема 12. Оплата праці. Гарантії і компенсації 157
План практичних занять 157
Методичні вказівки 158
Задачі та завдання 167
Колоквіум 172
Тестові завдання 174
Нормативні акти і література 177
Тема 13. Трудова дисципліна 181
План практичних занять 181
Методичні вказівки 182
Задачі 187
Нормативні акти і література 190
Тема 14. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 192
План практичних занять 192
Методичні вказівки 192
Задачі та завдання 197
Нормативні акти і література 201
Тема 15. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці 204
План практичних занять 204
Методичні вказівки 205
Контрольні питання 211
Задачі 212
Нормативні акти і література 215
Тема 16. Трудові спори і порядок їх вирішення 220
План практичних занять 220
Методичні вказівки 220
Задачі 227
Нормативні акти і література 231
Розділ III. Міжнародне трудове право 233
Тема 17. Міжнародно-правове регулювання праці 233
План практичних занять 233
Методичні вказівки 233
Контрольні питання 238
Нормативні акти і література 238
Тематика курсових робіт з трудового права для студентів денної форми навчання 240
Тематика дипломних робіт з трудового права для студентів всіх форм навчання 241
Завдання для виконання контрольних робіт з трудового права для студентів заочної форми навчання 245
Методичні вказівки 243
Варіант 1 246

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net