Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія і методика професійної освіти

Содержание текущего раздела:
Сверлюк Ярослав ВасильовичТеоретико-методичні основи професійної підготовки диригента оркестрового колективу у вищих мистецьких навчальних закладах2011  
Адєєва Ольга ВікторівнаПідготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.2009  
Андрощук Людмила МихайлівнаФормування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії2009  
Арістова Наталія ОлександрівнаФормування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів2009  
Атаманчук Юрій МиколайовичОрганізаційно-педагогічні умови самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету2009  
Бабаян Олена ОлексіївнаФормування професійної компетентності майбутніх економістів засобами імітаційно-рольового моделювання2009  
Бадюк Юрій ВолодимировичФормування фахових знань майбутніх молодших спеціалістів будівельного профілю засобами ділових ігор2009  
Базелюк Василь ГригоровичФормування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти.2009  
Батіщева Марина РобертівнаПідготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями.2009  
Безкоровайна Лариса ВікторівнаФормування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту.2009  
Безугла Лариса ІванівнаОрганізація самостійної роботи з формування культури здоров’я студентів вищих педагогічних навчальних закладів2009  
Бендера Іван МиколайовичТеорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах.2009  
Береснєв Андрій АнатолійовичПідготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосування особистісно орієнтованих технологій навчання.2009  
Берестецька Наталія ВолодимирівнаПідготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін2009  
Бойко Світлана МиколаївнаПідготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи з попередження насильства в сім’ї2009  
Бойцун Оксана БорисівнаТехнологія підготовки студентів коледжу технічного профілю до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності2009  
Бондаренко Ольга ВолодимирівнаФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ2009  
Борин Галина ВасилівнаОрганізаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку2009  
Брик Тетяна ОлександрівнаФормування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладів2009  
Бубнов Євген ГригоровичПідготовка майбутніх учителів до поліетнічного виховання молодших школярів в Автономній Республіці Крим.2009  
Бугеря Тетяна МиколаївнаМіжпредметні зв’язки у навчанні професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх фізичних реабілітологів2009  
Булейко Ольга ІванівнаІнтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки2009  
Буркіна Наталя ВалеріївнаПроектування методичної системи дистанційного навчання математики у вищих навчальних закладах.2009  
Білик Оксана СергіївнаПедагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих технічних навчальних закладах2009  
Вайнола Ренате ХейкіївнаПедагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки2009  
Ванівська Олександра МиронівнаІнформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі2009  
Волкова Наталія ВалентинівнаФормування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки.2009  
Воротняк Людмила ІванівнаПедагогічна технологія формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах2009  
Вохмяніна Ірина ВадимівнаФормування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики2009  
Воєвода Аліна ЛеонідівнаФормування фахової компетентностімайбутніх учителів математики засобами розвитку пізнавальної активності2009  
Вікторова Леся ВікторівнаФормування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці2009  
Гейзерська Раїса АнатоліївнаФормування професійно значущих якостей майбутніх магістрів економічного профілю у процесі фахової підготовки.2009  
Гордієнко Майя ГригорівнаФормування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів.2009  
Горохівська Тетяна МиколаївнаФормування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки2009  
Грицай Сергій МихайловичФормування політичної культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу2009  
Гришко Юрій АнатолійовичФормування цінності самореалізації майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки2009  
Давискіба Оксана ВікторівнаПідготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „вчитель – комп’ютер – учень”2009  
Дворнікова Надія СтепанівнаПедагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах2009  
Дичковський Степан ІвановичПедагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання2009  
Долгош Катерина ІванівнаФормування готовності студентів факультету міжнародних відносин до творчої професійної діяльності2009  
Доценко Світлана ОлексіївнаФормування готовності майбутніх учителів до прийняття рішень у педагогічній діяльності2009  
Дудорова Людмила ЮріївнаПедагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання2009  
Дудус Тетяна ВасилівнаПідготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання2009  
Дяченко Світлана ВолодимирівнаПідготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників2009  
Діденко Олександр ВасильовичТеоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України2009  
Жара Ганна ІванівнаПідготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв'язків шкільних природничих курсів2009  
Жевакіна Наталія Валентинівна Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті2009  
Жукова Вікторія МиколаївнаФормування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки2009  
Залізняк Алла МиколаївнаПідготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку2009  
Зарічанський Олег АнатолійовичФормування системи різнорівневої психолого-педагогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій2009  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net