Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Дошкільна педагогіка

Содержание текущего раздела:
Аніщук Антоніна МиколаївнаПедагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі.2009  
Бойко Ольга ВікторівнаФормування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови2009  
Врочинська Людмила ІгорівнаВиховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї.2009  
Кисельова Ольга ІгорівнаМорально-етичне виховання дітей старшого дрошкільного віку засобами українського фольклору2009  
Козлюк Ольга АндріївнаПедагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників2009  
Пікінер Вікторія анатоліївнаРозвиток педагогічних ідей К. Д. Ушинського у практиці сучасного дошкільного закладу2009  
Татаринова Світлана ОлексіївнаФормування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності2009  
Шевченко Юлія МихайлівнаФізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики.2009  
Газіна Ірина ОлександрівнаФормування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики.2008  
Лаппо Віолетта ВалеріївнаФормування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури (на прикладі гуцульського етнорегіону).2008  
Науменко Тетяна СергіївнаЕкологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки.2008  
Соцька Олена ПетрівнаФормування емоційно-виразного мовлення старших дошкільників у процесі сприймання творів живопису.2008  
Удіна Олена МиколаївнаВиховання самостіності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації).2008  
Андрющенко Тетяна КостянтинівнаФормування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку2007  
Демидова Юлія ОлексіївнаФормування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності.2007  
ЗАХАРОВА Наталя МиколаївнаСОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ2007  
Половіна Олена АнатоліївнаФормування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)2007  
Сазонова Анастасія ВікторівнаФормування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності2007  
Косарєва Оксана ІванівнаПедагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку2006  
Потужній Олександр ВасильовичФормування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села2006  
Чепка Олена Володимирівна Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально- виховного комплексу "школа - дошкільний заклад" 2006  
Черепаня Наталія ІванівнаОрганізаційно-педагогічні умови підготовки дітей до школи2006  
Зайцева Лариса Іванівна Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку 2005  
Мартиненко Олена Володимирівнапедагогічні умови Формування хореографічних умінь дітей 5-6 річного віку у дошкільних закладах.2005  
Мартыненко Елена ВладимировнаПедагогические условия формирования хореографических умений детей 5-6 летнего возраста в дошкольных учреждениях2005  
Соколовська Світлана Володимирівна Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя2005  
Межуева Ирина ЕфимовнаРазвитие творческой активности студентов неязыкового вуза в процессе моделирования иноязычной профессиональной деятельности будущего специалиста2004  
Олійник Лія Миколаївна Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку2004  
Рейпольська Ольга Дмитрівна Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови)2004  
Сарсенбаева Ботагоз Габдулловна Формирование профессионального самоопределения будущих учителей в вузовском учебном процессе2004  
Суржанська Вікторія Анатоліївна Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників2004  
Гончаренко Алла Миколаївна Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників2003  
Маршицька Вікторія В'ячеславівна Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку2003  
Маршицька Вікторія ВячеславівнаВиховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку2003  
Печенко Інна Петрівна Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів ("Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад")2003  
Руденко Владимир НиколаевичКультурологические основы целостности содержания высшего образования2003  
Денисенко Нінель Федорівна Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів2002  
Иванова Татьяна ВикторовнаПедагогические основы культурологической подготовки будущего учителя2002  
Кошелівська Оксана Іванівна Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу2002  
Прокопенко Валентина ІванівнаПідготовка дітей шостого року життя до навчально-пізнавальної діяльності у школі (на матеріалі роботи навчально-виховного комплексу дошкільний заклад - загальноосвітня школа І ступеня - гімназія)2002  
Пшеврацька Олена Володимирівна Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С.Ф.Русової2002  
Шевчук Антоніна Семенівна Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників2002  
Загородня Людмила Петрівна Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання2001  
Ивершинь Анжелика Геннадьевна Формирование проектно-художественных представлений у старших дошкольников2001  
Мустафаєва Зюре ІсмаилівнаВиховання дошкільників засобами етнопедагогіки у кримськотатарських сім'ях2001  
Мухацька Божена Стимулювання пізнавальної активності дітей у дитячому садку2001  
Нечай Светлана Петровна Адаптация детей-сирот младшего дошкольного возраста к условиям детского дома средствами музыкально-театрализованной деятельности2001  
Нечай Світлана ПетрівнаАдаптація дітей-сиріт молодшого дошкільного віку до умов дитячого будинку засобами музично-театралізованої діяльності2001  
Покроєва Любов Денисівна Організаційно-педагогічні умови функціонування сучасних дошкільних закладів2001  
Роганова Марина ВікторовнаФормування у дітей старшго дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв2001  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net